Glavni meni
Domov
O podjetju
Storitve
Kako do nas?
Reference
E-pošta ali kontakt
Koristne povezave
Iskanje


  

Podjetje se ukvarja z računovodskimi in knjigovodkimi storitvami ter davčnim svetovanjem. Vodimo poslovne knjige za manjše družbe, društva in samostojne podjetnike. Poslovne knjige vodimo po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva.

Ponujamo naslednje storitve:

- Glavna knjiga s saldakonti
- Spremljanje analitične evidence stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih
- Obračun davka na dodano vrednost
- Evidenca osnovnih sredstev in obračun amortizacije
- Mesečno spremljanje rezultatov poslovanja
- Izdelava letnih računovodskih in davčnih bilanc
- Poročanje Banki Slovenije
- Obračun obresti in izpis opominov ter IOP uskladitev
- Analiziranje poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
- Obračun plač, poročanje DURS-u, AJPES-u in ZPIZ-u v zvezi s plačami
- Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb in poročanje DURS-u
- Sodelovanje pri davčnih pregledih
- Sodelovanje pri pregledih ZPIZ-a

Cilj vsakega podjetja je doseganje dobrih poslovnih rezultatov in izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti in hkrati ne plačati več davkov od zakonsko dločenih. Glede na to, vam ponujamo pomoč pri vodenju računovodstva ter davčno svetovanje. Trenutno sodelujemo z več kot 60-imi družbami, društvi in samostojnimi podjetniki.

Konting d.o.o.

 

  

Designed by MiKeY